Nederlandse privéles voor het voortgezet onderwijs

De enthousiaste en getalenteerde docenten van Meester Max verzorgen efficiënte Nederlandse lessen via Skype. In overleg wordt bepaald waar de focus en de prioriteit ligt tijdens de lessen. Een aantal aspecten die in de lessen aan leerlingen van de middelbare school veelvuldig terug zullen keren zijn:


  • Begrijpend lezen

  • Woordenschat

  • Schrijfvaardigheid

  • Stijl

  • Spelling en Grammatica


Iedere week ontwerpt de leraar een les die is gebaseerd op de actualiteit, de gemaakte fouten van de vorige les en de leerdoelen die gesteld zijn tijdens de aanmelding.


Twee keer per schooljaar ontvangt u een rapport waarin een goed en duidelijk overzicht van de behaalde doelen staat vermeld.


Het is belangrijk dat leerlingen, naast de Nederlandse lessen, zoveel mogelijk ‘ondergedompeld’ worden in de Nederlandse taal. Het bespreken van Nederlandse films, series en muziek zal, naar wens, ook worden ingebed in het persoonlijke curriculum. Ook kan er gewerkt worden met specifieke kijk-opdrachten a.d.h.v. televisieprogramma’s zoals Wie is de Mol, Expeditie Robinson of The Voice of Holland.