IB Dutch - Pre-IB Nederlands

IB Thema’s en grammatica

Bij Pre-IB Nederlands , bereiden we leerlingen voor op Dutch Language B of Dutch Language & Literature of Dutch Literature . Aan de hand van de volgende thema's werken we aan de taalvaardigheden van de leerling.

- Identiteiten

- Ervaringen

- Menselijke vindingrijkheid

- Sociale organisatie

- De planeet delen


Grammatica

Naast het onderzoeken van zakelijke en literaire teksten wordt er gewerkt aan de vaardigheden die in de verschillende cursussen worden beoordeeld. Denk hierbij aan Luistervaardigheid, tekstbegrip, woordenschat, formuleren en het lezen van literatuur. Bij dit laatste onderdeel gaat het niet alleen om het lezen van de literaire teksten (romans, gedichten, toneel, graphic novels & muziek). Er wordt juist al gewerkt aan het ontwikkelen van creativiteit en het aanbieden van handvatten met betrekking tot kritish denken.

Naast de voorgeschreven thema’s en onderwerpen integreren we de volgende grammaticale termen op geschikte momenten. Grammatica zal niet als losstaand onderdeel getoetst worden. Wel zullen de leerlingen uitgedaagd worden de verschillende grammaticale onderdelen te gebruiken wanneer zij later het IB Nederlands B , IB Nederlands Literatuur (ook SSST ) of IB Nederlands Taal en Literatuur zullen kiezen.

Verschillende onderdelen die aan bod zullen komen zijn: werkwoorden & werkwoordtijden, voegwoorden, tekstverbanden & signaalwoorden, voornaamwoorden, voorzetsels, zelfstandige naamwoorden & lidwoorden, nummers & maten, bijwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, zinsdelen & bijzinnen.


Tarieven IB-lessen

Het uurtarief voor IB-lessen is €87,- per 60 minuten. Dit geldt voor de volgende vakken:

- Dutch: pre-IB

- Dutch: Language ab initio

- Dutch B: Language acquisition

- Dutch A: Language and Literature

- Dutch A: Literature

Per leerling wordt er aan het begin op basis van het jaarrooster van de leerling een exact urenaantal afgesproken. Aan de hand van dit urenaantal wordt de factuur opgemaakt. Lessen kunnen ook een andere leslengte hebben. Zo werken we met leerlingen die 3 lessen van 45 minuten hebben, leerlingen die een keer per week een les van 90 minuten hebben of leerlingen die twee lessen van een uur hebben. In overleg met de school en de ouders wordt bepaald wat de leslengte en het aantal lessen per week wordt.

Ouders of het contactpersoon van de school geven het jaarrooster inclusief de studiedagen voor docenten (inset-days), examenweken, lesvrije dagen en vakanties door. Zo wordt er per leerling het lesgeld voor desbetreffend schooljaar afgesproken aan de hand van de exacte lessen die zullen worden verzorgd.

Voorbereiding, nakijktijd, ontwerp van het curriculum aangesloten bij de gekozen thema's en literatuur, rapportcommentaren, administratie in IBIS en contact met de scholen zijn allemaal inbegrepen in het uurtarief.

IB Dutch - Meester Max - Rosella
IB Dutch - Meester Max - Rob