IB Dutch - Ab Initio Nederlands - International Baccalaureate

Thema’s, onderwerpen en deelonderwerpen

De cursus ‘Dutch Ab Initio’ is opgezet rondom vijf voorgeschreven thema’s: identiteiten, ervaringen, menselijke vindingrijkheid, sociale organisatie en de planeet delen. Elk thema bevat vier voorgeschreven onderwerpen. Samen geven ze een referentiekader voor de verwerving van het Nederlands. Elk thema en alle onderwerpen zullen behandeld worden, maar demanier waarop dat gebeurt zal per leerling variëren. We passen de lesplannen aan zodat ze de interesses en behoeftes van deleerlingen weerspiegelen.


Thema: Identiteiten

Persoonlijke kenmerken

Persoonlijke relaties

Eten en drinken

Lichamelijk welzijn


Thema: Ervaringen

Dagelijkse routine

Vrije tijd

Vakanties en toerisme

Festivals en vieringen


Thema: Menselijke vindingrijkheid

Transport

Vermaak

Media

Technologie


Thema: Sociale organisatie

Buurt

Onderwijs

Werk

Sociale problemen


Thema: De planeet delen

Klimaat

Fysieke geografie

Milieu

Wereldwijde problemen


Grammatica

Naast de voorgeschreven thema’s en onderwerpen in de Dutch language ab initio cursus integreren we de volgende grammaticale termen op geschikte momenten. Grammatica zal niet als losstaand onderdeel getoetst worden. Wel zullen de leerlingen uitgedaagd worden de verschillende grammaticale onderdelen te gebruiken bij het spreekexamen en het schrijfexamen (dat bestaat uit twee korte schrijfopdrachten).

Verschillende onderdelen die aan bod zullen komen zijn: werkwoorden & werkwoordtijden, voegwoorden, tekstverbanden & signaalwoorden, voornaamwoorden, voorzetsels, zelfstandige naamwoorden & lidwoorden, nummers & maten, bijwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, zinsdelen & bijzinnen.


IB Dutch - Ab Initio

Tarieven IB-lessen

Het uurtarief voor IB-lessen is €87,- per 60 minuten. Dit geldt voor de volgende vakken:

- Dutch: pre-IB

- Dutch: Language ab initio

- Dutch B: Language acquisition

- Dutch A: Language and Literature

- Dutch A: Literature

Per leerling wordt er aan het begin op basis van het jaarrooster van de leerling een exact urenaantal afgesproken. Aan de hand van dit urenaantal wordt de factuur opgemaakt. Lessen kunnen ook een andere leslengte hebben. Zo werken we met leerlingen die 3 lessen van 45 minuten hebben, leerlingen die een keer per week een les van 90 minuten hebben of leerlingen die twee lessen van een uur hebben. In overleg met de school en de ouders wordt bepaald wat de leslengte en het aantal lessen per week wordt.

Ouders of het contactpersoon van de school geven het jaarrooster inclusief de studiedagen voor docenten (inset-days), examenweken, lesvrije dagen en vakanties door. Zo wordt er per leerling het lesgeld voor desbetreffend schooljaar afgesproken aan de hand van de exacte lessen die zullen worden verzorgd.

Voorbereiding, nakijktijd, ontwerp van het curriculum aangesloten bij de gekozen thema's en literatuur, rapportcommentaren, administratie in IBIS en contact met de scholen zijn allemaal inbegrepen in het uurtarief.

IB Dutch - Meester Max - Rosella
IB Dutch - Meester Max - Rob