Meester Max - Online Nederlandse les - Taal Actief - Online Dutch Lessons

Nederlandse privéles voor het basisonderwijs


Uw zoon of dochter krijgt bij Meester Max efficiënte Nederlandse les via Skype of Facetime. U kunt ook zelf bepalen waar de focus en de prioriteit liggen tijdens de lessen. Een aantal aspecten die veelvuldig terugkeren in de lessen aan basisschoolleerlingen zijn:

  • Technisch lezen

  • Begrijpend lezen

  • Woordenschat

  • Schrijfvaardigheid

  • Spelling en Grammatica


Wekelijks ontwerpt de docent een les die is gebaseerd op de actualiteit, de gemaakte fouten van de vorige les en de leerdoelen die gesteld zijn tijdens de aanmelding.


Twee keer per schooljaar ontvangt u een rapport waarin een goed en duidelijk overzicht van de behaalde doelen staat vermeld.


Het is belangrijk dat leerlingen, naast de Nederlandse lessen, zoveel mogelijk ondergedompeld worden in de Nederlandse taal. Het bespreken van Nederlandse films, series en muziek zal, naar wens, ook worden ingebed in het persoonlijke curriculum. Ook kan er gewerkt worden met specifieke kijkopdrachten a.d.h.v. televisieprogramma’s zoals Het Klokhuis of het Jeugdjournaal. Het is daarnaast natuurlijk bevorderlijk wanneer de leerling in de thuissituatie ook Nederlands spreekt met één of beide ouders.

Testimonials"Ik wil je heel erg bedanken voor alle hulp en goede lessen! Jessica's Nederlands heeft zeker een grote stap vooruit gemaakt sinds vorig jaar."   

                                          Yvonne   


ACS International School Cobham Dutch