Privacy-beleid

Dit privacy-beleid betreft de rol van MEESTERMAX.NL als verantwoordelijke met betrekking tot de Wet bescherming persoonsgegevens. MEESTERMAX.NL kan jouw persoonsgegevens verzamelen. Meester Max zal deze persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy-beleid omschreven doeleinden. 

Indien je via een contactformulier een bericht stuurt, wordt gevraagd naar je naam, e-mailadres en/of aanvullende gegevens. Deze worden door Meester Max gebruikt voor het informeren over producten en diensten van Meester Max. Daarnaast zal aan het eind van ieder schooljaar een enquête worden gestuurd om kritische feedback te vragen zodat Meester Max daarmee aan de slag kan. 

Dit Privacy-beleid is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2017