Ik heb op wekelijkse basis twee of drie keer contact met mijn studenten. De ene student heeft meer sturing nodig als de ander. De ene student kiest voor IB Dutch - Literature, een andere student kies voor IB Dutch Language and Literature, de derde optie is Dutch B voor de leerlingen die het Nederlands als tweede taal hebben.

Rob - Docent IBDP


Pre-IB Dutch

Vanaf schooljaar 2017-2018 biedt Meester Max een pre-IBDP programma aan. De student volgt een één- of tweejarig traject dat gericht is op de principes van het International Baccalaureate® (IB). Dit traject versterkt en onderhoudt de aangeleerde taalvaardigheden. Daarnaast bereiden we de student voor op het diploma programma van het internationaal baccalaureate. Aansluitend bij het niveau, zal de student worden uitgedaagd met opdrachten die de analytische vaardigheden verbeteren. Daarnaast zal nadruk liggen op het schrijven van de verschillende tekstsoorten die in het IB Nederlands programma worden behandeld. Of je nu Nederlands gaat kiezen als A-taal of als B-taal, of je kiest voor 'standard level' of 'higher level', bij Meester Max bereid je je in een jaar voor op de lessen die je in het DP (diploma programme) gaat volgen.

De onderdelen die aan bod zullen

komen in het Pre-IB-jaar zijn:

Taalvaardigheid; relevante grammatica en spelling wordt herhaald en woordenschat wordt uitgebreid.

Kijk- en luistervaardigheid: vaardigheden worden aangeleerd voor het interpreteren en analyseren van beelden en gesproken teksten.

Leesvaardigheid; zakelijke teksten worden geanalyseerd en 'becommentarieerd'.

Schrijfvaardigheid; studenten schrijven (zowel creatief als zakelijk) een groot aantal teksten waarbij rekening

wordt gehouden met o.a. de typische kenmerken, het register en de passende stijlfiguren.

Literatuuranalyse: literaire analyse van diverse fictieve en non-fictieve teksten.IB Dutch A SSST

Bij Meester Max kun je Dutch A SSST (School Supported Self Taught Programme) volgen. In het tweejarige programma gaan leerlingen tien literaire werken lezen. Hierbij voeren ze schriftelijke en mondelinge opdrachten uit. Onze docent begeleidt de studenten hierbij. De verschillende taken worden centraal door het IB beoordeeld.

Het huiswerk voor de studenten die het Dutch A: Literature-programma volgen bestaat o.a. uit het lezen van literaire teksten, het maken van verdiepingsopdrachten en het schrijven van een verschillende teksttypen, zowel als het voorbereiden en schrijven van paper 1 en 2 essays, schrijftaken en de mondelinge examens.

Dit IB-programma is intensief.

Leerlingen zullen een goede studiehouding nodig hebben om, samen met de docent, een goede planning te maken en serieus aan het huiswerk te werken.


Het IB probeert studenten veel ruimte te geven voor eigen inbreng en creativiteit. Rob gaf mijn zoon alle ruimte om zelf te kiezen welke literatuur er werd bestudeerd en waar de lessen over gingen. Dit alles met een prachtig resultaat: een 7 (hoogst haalbare cijfer)

- Moeder, Engeland


'We were looking for IB Dutch for my son. As we have a special situation, we were looking for special help. Meester Max could help my son with his IB SSST Dutch where other providers didn't fit.'

- Moeder, Italië


IB Dutch B

Officieel gezien is er geen selft-taught versie voor Dutch B. In sommige gevallen geeft het IB en de huidige dagschool toestemming om IB Dutch B te volgen met een tutor/docent op afstand.Ouders die zoeken naar 'Pamoja Dutch' komen dan vanzelf bij Meester Max terecht. Neem contact op met de school van je zoon of dochter en vraag naar de mogelijkheid om Dutch B te doen als uitzondering op de regel.

Redenen voor het IB en de school om dit toe te staan zouden kunnen zijn dat leerlingen zijn verhuisd en al eerder B volgden op een andere school. Ook kan het zo zijn dat de school niet genoeg leerlingen heeft om een klas te starten en dus met individuele leerlingen komt te zitten die het dan kunnen doen via onze online begeleiding.

Bovenstaande geldt ook voor

Dutch A: Language & Literature.Wij hebben voor Meester Max gekozen omdat we behoefte hadden aan een persoonlijke aanpak. De docent van mijn dochter stopte halverwege het jaar en we moesten zelf op zoek naar een vervanger. Meester Max was voordeliger en flexibeler dan de concurrent. We zijn heel tevreden over de resultaten voor het IB Nederlands van mijn dochter.

- Ouder, Engeland