IB Dutch

Vanaf schooljaar 2017-2018 biedt Meester Max een pre-IBDP programma aan. De student volgt een één- of

tweejarig traject dat gericht is op de principes van het IB-onderwijs. Dit traject versterkt en onderhoudt

de aangeleerde taalvaardigheden. Daarnaast bereidt het de student voor op het diploma programma van 

het internationaal baccalaureate. Aansluitend bij het niveau, zal de student worden uitgedaagd met opdrachten

die de analytische vaardigheden verbeteren. Daarnaast zal nadruk liggen op het schrijven van de verschillende

tekstsoorten die in het IB Dutch programma worden behandeld. Of je nu Nederlands gaat kiezen als A-taal

of als B-taal, of je kiest voor 'standard level' of 'higher level', bij Meester Max bereid je je in een jaar voor op 

de lessen die je in het DP (diploma program) gaat volgen.


De onderdelen die aan bod zullen komen in het Pre-IB-jaar zijn:

Taalvaardigheid; relevante grammatica en spelling wordt herhaald en woordenschat wordt uitgebreid.

Kijk- en luistervaardigheid: vaardigheden worden aangeleerd voor het interpreteren en analyseren van beelden en gesproken teksten.

Leesvaardigheid; zakelijke teksten worden geanalyseerd en 'becommentarieerd'.

Schrijfvaardigheid; studenten schrijven (zowel creatief als zakelijk) een groot aantal teksten waarbij rekening

wordt gehouden met o.a. de typische kenmerken, het register en de passende stijlfiguren.

Literatuuranalyse: literaire analyse van diverse fictieve en non-fictieve teksten.