In 3 minuten het technisch leesniveau van je kind getest met de DMT


In Nederl and leert een kind vanaf groep 3 lezen. Voor expatkinderen gaat het leren lezen in het Nederlands natuurlijk net even anders. Als je wilt weten wat het niveau is van technisch Nederlands lezen van jouw kind kun je de DMT ofwel de Drie-Minuten-Toets laten uitvoeren. In Nederland gebeurt dit met enige regelmaat in de klas. Bij Meester Max zetten we deze korte toets ook in om een goede 0-meting te hebben aan het begin van onze lessen.


Wat meet de Drie-Minuten-Toets?

Voordat een kind kan begrijpend lezen moet het technisch kunnen lezen. De Drie-Minuten-Toets is ontwikkeld om het niveau daarvan te testen. Technisch lezen houdt in dat je de juiste klanken koppelt aan de combinatie van letters. Neem bijvoorbeeld de woorden ‘koppen’ en ‘kopen’. Het eerste woord bevat de korte klank ‘o’ en het tweede woord de lange klank ‘oo’. Dit is een goed voorbeeld waarbij technisch lezen invloed heeft op begrijpend lezen. ‘Koppen’ en ‘kopen’ hebben namelijk een heel verschillende betekenis. Net als bijvoorbeeld ‘worden’ en ‘woorden’, een veelgemaakte fout bij expatkinderen.


Hoe werkt de Drie-Minuten-Toets?

De Drie-Minuten-Toets wordt individueel afgenomen. De leerling krijgt achtereenvolgens 3 leeskaarten te zien waarvan hij de woordjes hardop moet voorlezen.

Bij elke kaart heeft hij 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk woordjes op te lezen. De leraar houdt bij hoeveel woorden de leerling juist opleest. Als hij zichzelf verbetert, geldt het woord als goed. Ook mag hij de woordjes eerst spellen, als hij maar wel het woord daarna in zijn geheel uitspreekt.

Als hij langer dan 5 seconden op 1 woordje blijft hangen zal de leraar deze zachtjes voorzeggen. Zo kan de leerling naar het volgende woordje gaan, zodat niet de hele test op 1 woord vastgehangen wordt. Elke kaart is opeenvolgend van een moeilijker niveau:

Leeskaart 1

Op deze kaart staan eenvoudige woorden van één lettergreep die uitgesproken worden zoals je ze schrijft. Denk aan woorden zoals: ‘vak, doe, oog, zee, was of lui’.

Leeskaart 2

Op de tweede leeskaart staan ook woorden van één lettergreep, maar deze kunnen qua uitspraak wat lastiger zijn. Denk aan woorden zoals: ‘grond, korst, jurk, storm, vlaai of vrucht’.

Leeskaart 3

Op de derde leeskaart vinden we woorden van twee of meer lettergrepen. Denk aan woorden, zoals ‘keukentafel, racefiets, dromen, aarzelen of computer’.

In Nederland krijgt een kind in principe tot halverwege groep 3 alleen leeskaart 1 en 2 te zien. Aan het einde van groep 3 en in groep 4 wordt er getest met alle drie de kaarten en in groep 5 wordt leeskaart 1 overgeslagen.


Waarom testen op losse woordjes?

Je vraagt je misschien af waarom er zo ‘droog’ getest wordt op losse woorden. Waarom mag de leerling niet een verhaaltje voorlezen? Dit heeft ermee te maken dat in er in een tekst

geanticipeerd kan woorden op welk woord er bedoeld wordt, zonder dat het woord actief gelezen wordt.


Neem het voorbeeld van de woorden ‘kopen’ en ‘koppen’. In de zin ‘Mama gaat een jurk …’ volgt logischerwijs kopen en niet koppen. Door losse woorden voor te lezen kan het niveau nauwkeuriger getest worden.


Moet je jouw kind voorbereiden op de Drie-Minuten-Toets?

Het wordt afgeraden om je kind voor te bereiden op de Drie-Minuten-Toets. Het gaat er immers niet om om een zo hoog mogelijke score te bereiken, maar om te meten waar hij of zij staat in zijn taalbegrip. Zo kan de leraar het lesaanbod juist afstemmen en het kind zo goed mogelijk verder helpen.

Daarnaast kan teveel aandacht aan de test ook juist zorgen voor slechtere resultaten vanwege spanning en prestatiedruk. Veel leraren in Nederland nemen de test dan ook vaak gewoon af in het lokaal tussen de andere leerlingen die op dat moment zelfstandig aan het werk zijn. Om er maar zo min mogelijk druk op te zetten.


Is een lage score slecht?

Een lage score op de 3 minuten test is niet noodzakelijk slecht. Het is een middel om te meten en het lesaanbod erop aan te passen. Uit de test kan bijvoorbeeld naar voren komen dat het kind moeite heeft met bepaalde specifieke lettercombinaties en klanken, waarna er vervolgens extra op die onderdelen geoefend kan worden.