Bijscholing, workshops & conferenties

Meester Max heeft het een-op-een contact hoog in het vaandel. Wij verkiezen kwalitatieve lestijd boven klik-maar-raakopdrachten in een ‘hippe’ online leeromgeving. We werken digitaal en maken gebruik van de camera en de microfoon. We maken gebruik van Skype en de Google Drive. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van (Nederlands) afstandsonderwijs. Vandaar dat wij onze docenten motiveren bij te scholen, cursussen te volgen en leerdoelen te stellen. Kom je bij ons werken, dan zul je ook zelf kunnen kiezen op welk gebied jij iets nieuws wil leren. We geloven namelijk in een leven lang leren.

Ieder jaar wordt er in Engeland de Bett Education Show georganiseerd. Hier komen docenten, sprekers en vernieuwers. Op zo’n beurs word je geïnformeerd op het gebied van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs.

NOT 2025 - Onderwijstentoonstelling - NOT beurs
Onderwijsbeurs - NOT 2025
Onderwijsbeurs - NOT - Onderwijstentoonstelling

Van 24 t/m 28 januari 2023 vond de NOT (Nationale Onderwijs Tentoonstelling) weer plaats. Dit is het grootste evenement voor onderwijzers in Nederland. Natuurlijk was Meester Max ook daar aanwezig. Juf Kitty schreef er het volgende over:

Meteen bij binnenkomst was ik overweldigd door het enorme aanbod. Ik besloot eerst maar eens een rondje te lopen om eens te kijken waar ik straks wat meer van zou willen weten. Er waren bekende namen, zoals Junior Einstein, maar ook een hoop nieuwe gezichten, zoals Beweegpot, die met snelle energizers de kinderen in beweging wil krijgen en zo het bloed sneller laat stromen. Dat past goed bij het bewegend leren dat wij in onze lessen implementeren.

Al snel raakte in aan de praat met de mensen van Wingzzz . Zij hebben allerlei mooie kinderboeken online in een database staan. Veel van onze leerlingen zouden wel graag (meer) in het Nederlands willen lezen, maar ze hebben thuis niet zo veel Nederlandstalige boeken. Ik kreeg een pakketje cadeau met een gratis proeflicentie, zodat ik samen met mijn leerlingen en collega’s kan ervaren of we onze leerlingen zo meer aan het lezen kunnen krijgen.

Bij Meester Max maken we veel gebruik van Wordwall. Vandaar trok de kleurrijke stand van Woordhelder met hun Taalblobs meteen mijn aandacht. We merken dat leerlingen met veel meer plezier leren als het in een spelvorm gegoten is. Taalblobs is een online spellingprogramma voor de basisschool. Elke dag kan een kind inloggen en door middel van leuke spelletjes spelling leren. Daarmee verzamel je munten die gebruikt kunnen worden om Blobs te verzamelen. Ik weet zeker dat mijn leerlingen dit leuk zullen vinden om te proberen!

Verder kon ik niet vertrekken zonder een boek van Meester Mark in mijn tas en kon ik alle leuke ideeën die DeBibliotheek op een rij had gezet ook niet laten liggen.


Kortom, het was een heel inspirerende dag en met een hoofd vol nieuwe ideeën treinde ik weer naar huis.

Juf Maaike volgt de Webinar 'Leading Learning' van James Nottingham

Buiten het jaarlijkse MeesterMaxWeekend en de vergaderingen, volgen onze leerkrachten ook webinars of interessante presentaties en delen we onderwijskundige artikelen met elkaar. Het is ook voor een online docent belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Juf Maaike heeft in 2022 de webinar ‘leading learning’ gevolgd van James Nottingham. James Nottingham wordt door velen beschouwd als een van de meest boeiende, tot nadenken stemmende en inspirerende sprekers in het onderwijs. Tijdens deze webinar werd er gesproken over de belangrijke houdingen van studenten en leerlingen en hoe die als leerkracht te activeren. Een leerkracht heeft al lang niet meer alleen de taakom informatie over te dragen. Het is inmiddelsgebleken dat het veel belangrijker is dat de leerkracht ook een coachende rol heeft om de leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden in hun leerproces. Dit geldt natuurlijk ook voor de één-op-één lessen die Meester Max aanbiedt. Voor ons is het belangrijk dat kinderen zelf eigendom worden van hun leerproces en de leerkracht heeft hierin een belangrijke rol. Bij het aanbieden van gratis proeflessen aan onze nieuwe leerlingen onderzoeken wij eerst verschillende aspecten. Denk hierbij aan leerstijlen, thuissituatie, beschikbaarheid, huiswerk, enz. Ook vragen we de ouder(s) en leerling(en) welke voorkeur ze hebben met betrekkingtot de docentstijl. Sommige leerlingen werken nu eenmaal beter met een autoritaire leerkracht, terwijl een andere leerling meer de voorkeur heeft voor een coachende leerkracht. Het team van Meester Max bestaat uit verschillende docenten en zo kunnen we een passende match maken tussen leerkracht.

Juf Kitty bezocht in februari 2020, net voordat de pandemie uitbrak, in de Jaarbeurs in Utrecht de IPON . Naast de gratis pennen en de koffies, heeft ze waardevolle gesprekken gevoerd met verschillende aanbieders. Ook zijn er workshops bijgewoond en heeft ze de interessante programma's en lesmaterialen gedeeld met de andere docenten binnen ons online docententeam.

Het is zeker interessant om meer te leren over Plot 26 of Lessonup .

Meester Rob is, vanwege zijn baan bij NTC Cobham, op de NOB Bijscholing 2019 in Egmond aan zee geweest. Daar heeft hij workshops gevolgd over ‘ Growth Mindset ’. Hij heeft hier meer geleerd over de zogenaamde ‘ leerkuil ’, het belang van fouten maken en het belang van feedback. Het is zo waardevol om in contact te raken met andere onderwijzers die met deze speciale doelgroep werken. Sinds zijn bezoek aan de bijscholing, organiseert hij de MeesterMaxdag, wat later een MeesterMaxweekend werd. In juli organiseren we dus zo weer onze eigen NOB Bijscholing 2023, ofwel ons MeesterMaxweekend. (foto's zijn eigendom van Stichting NOB)

In 2019 is Rob naar Providence, Rhode Island gereisd om de 'Blended and Personalized Learning Conference', ofwel BPLC19 bij te wonen. Hij heeft een aantal schoolbezoeken gepleegd, een groot aantal workshops bijgewoond en veel geleerd op het gebied van persoonlijk onderwijs. Hoe creeër je een persoonlijke leerroute, hoe zorg je voor het beste huiswerk, of moet je huiswerk achterwege laten?

"Technology will never replace great teachers, but technology in the hands of great teachers is transformational".