Privacyverklaring

Meester Max respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de informatie die verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld.


In deze privacyverklaring is te lezen welke gegevens verzameld worden en waarom dit wordt gedaan. Je kunt tevens lezen wat jouw rechten met betrekking tot de verwerking hiervan zijn. Voor vragen of feedback kun je een e-mail sturen naar meestermax@outlook.com.


Artikel 1 Contactgegevens.

Meester Max is een Limited Company, gevestigd in Londen, Engeland

Company Registration number: 10340549

De verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens is Rob Surminski.


Artikel 2 Welke gegevens gebruikt Meester Max?

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die Meester Max verwerkt, waarom dat wordt gedaan, welke juridische grondslag Meester Max heeft om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang deze gegevens bewaard zullen blijven.

  • naam
  • e-mailadres
  • IP-adres
  • apparaattype
  • overige gegevens die je actief verstrekt
  • gegevens over jouw activiteiten op de website (browsertype, taal, exitpagina enz.)


Meester Max verwerkt de gegevens die nodig zijn om zijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. De gegevens worden 7 jaar bewaard.

Voor facturatie worden jouw naam en e-mailadres verwerkt. Op verzoek van de klant kan hier ook het adres bijgevoegd worden.

De antwoorden die gegeven worden in de vragenlijst , worden gebruikt om een lessenroute op maat te creëeren. De antwoorden worden gedeeld met het expertiseteam en de docent die de lessen gaat verzorgen.

Mocht je actief feedback of complimenten verstrekken, dan kunnen wij die onder het kopje ‘ referenties ’ op de website plaatsen. Mocht je dat liever niet willen, geef dat dan duidelijk aan. Natuurlijk kun je te allen tijde aangeven wanneer je referentie verwijderd moet worden.

Wanneer jij je inschrijft voor de Meester Max Mail, zul je 4 keer per jaar een e-mail ontvangen met onze updates. Voor de Meester Max Mail wordt het programma Mailchimp gebruikt. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de Meester Max Mail.


Mocht de factuur worden betaald door de werkgever , behouden wij het recht om deze werkgever op de website te vermelden. Je kunt te allen tijde laten weten wanneer je dit niet wil. Het logo wordt dan binnen 24 uur van de website verwijderd.

Om de website van Meester Max te optimaliseren wordt Google Analytics gebruikt. Het surfgedrag wordt gebruikt om de behoeften te analyseren.


Artikel 3 Hoe worden de gegevens verkregen?

Bovenstaande gegevens heeft Meester Max van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan Meester Max hebt verstrekt of ze zijn door Google Analytics bij Meester Max binnengekomen.


Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot de gegevens?

De GDPR heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

Inzage – Je kunt te allen tijde verzoeken jouw gegevens in te zien.

Wijziging – Na inzage kun je verzoeken je gegevens te laten aanpassen, te laten verbeteren, aan te vullen vullen, af te schermen of te verwijderen.

Bezwaar – Je kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van jouw gegevens.

Intrekking – Wanneer Meester Max gegevens heeft verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb je het recht de toestemming weer in te trekken.

Om gebruik te maken van een van bovenstaande onderdelen, kun je een e-mail sturen naar meestermax@outlook.com. Je verzoek zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, worden behandeld. Wanneer niet aan het verzoek voldaan kan voldoen, zal Meester Max dit zo snel mogelijk laten weten. Tevens wordt hierbij een goede reden gegeven.


Artikel 5 Beveiliging

De bescherming van jouw gegevens is heel belangrijk voor Meester Max. Daarom worden er passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We gebruiken virusscanners en firewalls op onze devices. Daarnaas zijn alle devices (computers, laptops, tablets en telefoons) voorzien van wachtwoorden. De website, social media en de Meester Max Mail worden door onszelf beheerd.


Artikel 6 Worden de gegevens gedeeld met anderen?

Nee, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. De gegevens zullen niet doorverkocht worden aan derden.


Artikel 7 Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.


Artikel 8 Slotbepalingen

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Vandaar dat wordt aangeraden deze regelmatig te raadplege. Mocht je vragen of feedback hebben over deze verklaring, neem dan contact op via e-mail: meestermax@outlook.com.


Dit Privacy-beleid is voor het laatst gewijzigd op 12 juli 2019