Online Nederlandse les voor expats

Maatwerk en flexibiliteit

Bij ons staat de effectieve lestijd hoog in het vaandel. Je betaalt dus voor de een-op-een tijd met de docent. Wij rekenen geen torenhoog bedrag, zoals bij de grote online aanbieders, voor lespakketten waarbij je dan ook nog apart lessen moet aanschaffen. In essentie betaal je voor de minuten die je met de docent besteedt. De materialen, de licenties en de extra's zijn allemaal in het uurbedrag verrekend.

 

Hoe onderscheidt Meester Max zich?

 

Je betaalt per les

Bij ons staat de effectieve lestijd hoog in het vaandel. Je betaalt dus voor de een-op-een tijd met de docent. Wij rekenen geen torenhoog bedrag, zoals bij de grote online aanbieders, voor lespakketten waarbij je dan ook nog apart lessen moet aanschaffen. In essentie betaal je voor de minuten die je met de docent besteedt. De materialen, de licenties, de extra's zijn allemaal in het uurbedrag verrekend.


Jij bepaalt

Je bepaalt zelf aan welke vaardigheden wordt gewerkt. Wil je alleen leesbegrip en woordenschat verbeteren? Wil jij je voorbereiden op een taalexamen? Hoewel we gebruik kunnen maken van de methodes zoals die in het Nederlands onderwijs ook worden gebruikt, is dat niet de norm. Je bepaalt de leslengte, de frequentie en het lesmoment, zodat we samen kunnen zorgen voor maximale leeropbrengst.


Flexibiliteit

Wil jij in de vakanties geen lessen, of wil je juist dubbele lessen? Wil je in de zomer doorgaan met de lessen? Wil je een keer een week overslaan vanwege andere prioriteiten? Wil jij na een periode de leslengte van je lessen aanpassen of wil jij de aangeschafte uren meenemen naar het volgende schooljaar? Wil jij de uren van je aangeschafte strippenkaart verdelen over meerdere kinderen? Het kan allemaal.


Online Nederlandse les - Online Groepsles Nederlands - Learn Dutch Group Lesson

4 kernelementen

Iedere leerling krijgt een eigen aanpak. Aan de hand van de, door onze experts samengestelde vragenlijst, wordt er bekeken wat het beste past bij iedere leerling. Daarmee wordt rekening gehouden met praktische zaken, zoals de beschikbare dagen voor de lesmomenten, de leslengte en de frequentie van de lessen.

Daarnaast onderzoeken we aan de hand van onze vier kernelementen wat iedere specifieke leerbehoefte is.

Per kernelement heeft Meester Max een expert die de verantwoordelijkheid heeft over onderdeel.

 

Jeremy Jakobs

Nederlandse taal

Jeremy heeft de lerarenopleiding Nederlands aan de HAN in Nijmegen afgerond en werkt naast zijn werkzaamheden voor Meester Max op een middelbare school in Arnhem. Hier werkt hij dagelijks met NT2-leerlingen; hij weet dus als geen ander wat deze doelgroep nodig heeft om de leeropbrengst te maximaliseren.

Veel leerlingen die bij Meester Max starten, spreken al een aardig woordje Nederlands. Omdat een ouder Nederlands met hen spreekt of omdat ze een tijdje in Nederland hebben gewoond, blijkt deze vaardigheid al enigszins ontwikkeld te zijn.

De uitdaging ligt vaak bij begrijpend lezen, woordenschat, formuleren, spelling en schrijfvaardigheid.

Kinderen die voorbereiden op een terugkeer naar Nederland, werken vaak intensief aan grammatica en spelling.

Bij Meester Max hebben we een gigantische bibliotheek met lesmaterialen. De leerkracht bepaalt per leerling welke bronnen er worden gebruikt om de eigen leerdoelen te behalen. We hebben en gebruiken dus alle methodes die in het Nederlands onderwijs worden gebruikt. Op regelmatige basis schaffen wij nieuwe materialen aan en sluiten daarmee aan bij de behoeften van de nieuwe leerlingen.

 

Kitty van As

Doorlopende Leerlijn

Kitty heeft als docent Nederlands veel ervaring met leerlingen op verschillende niveaus. Ze geeft basisschoolleerlingen, leerlingen in het voortgezet onderwijs en volwassenen Nederlandse les. Daarnaast bereidt ze leerlingen voor op het IGCSE Dutch en CNaVT examen.

Zij is onze expert op het gebied van de doorlopende leerlijn.

NOB - Stichting Nederlands onderwijs in het buitenland heeft in 2019 de NTC-leerlijn ontwikkeld. We gebruiken deze doorlopende leerlijn om de verschillende lesjaren naadloos op elkaar aan te laten sluiten.

SLO heeft de kerndoelen en de referentieniveaus ontwikkeld. De kerndoelen geven aan wat leerlingen in een bepaald deel van hun opleiding moeten kennen en kunnen. Het zijn streefdoelen met veel ruimte voor eigen invulling.

De, door het NOB ontwikkelde, NTC-leerlijn en de kerndoelen van het SLO zijn waardevol om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen. Wij gebruiken daarnaast vooral persoonlijke leerdoelen en meten met tussenstappen wat nodig is om het leerdoel te behalen.

Het allerbelangrijkste is het samen bepalen van de leerdoelen, waarbij wordt gericht op een realistische uitdaging waarbij wordt gestreefd naar succes.

 

Margo Alblas

Gezin & Gedrag

Margo, orthopedagoog, is onze expert op het gebied van 'gezin en gedrag'. Tijens de opleiding Pedagogische Wetenschappen heeft ze geleerd om de theorie en de praktijk te blijven koppelen en wetenschappelijk onderbouwd te werk te gaan.

Vaak verwachten onderwijzers en scholen heel veel van leerlingen. Met haar motto: 'Enkel doen wat nodig is; aansluiten bij de kracht van de leerling', houdt ze goed in de gaten dat we bij Meester Max iedere leerling op de meest efficiënte manier helpen.⠀⠀

Margo houdt in de gaten dat we de lessen aanpassen aan de talenten en interesses van de leerling. Zo wordt er gezorgd voor intrinsieke motivatie, wat de kans vergroot op het beklijven van de aangeboden lesstof.

In de vragenlijst bekijken we wat een leerling nodig heeft om tot leren te komen. Wat kan de leerkracht doen om de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen bij het leerproces. We onderzoeken of de leerling visueel, auditief of ervarend is ingesteld op het gebied van leren. Voordat we starten met de lessen, vragen we of er bijzonderheden zijn waar rekening mee gehouden dient te worden, zijn er bijvoorbeeld leerproblemen bekend?

 

Rob Surminski

Individualisering

Iedere leerling is anders en iedere leerling verdient dus een op maat gemaakte aanpak. Rob krijgt de kriebels van kant-en-klare one-size-fits-all pakketten waarbij leerlingen in 'hippe' online leeromgevingen maar raak klikken om de juiste antwoorden te vinden.

Hij heeft Meester Max opgericht met als doel om iedere leerling zo efficiënt mogelijk de Nederlandse taalvaardigheden te laten ontwikkelen.

Leerlingen krijgen persoonlijke aandacht. De lessen zijn adaptief en de docenten schakelen snel. Het is voor de docenten heel fijn onderwijs om te verzorgen. Ook dat is voor hem een reden geweest om met Meester Max te starten. Hij creëert de leukste onderwijsbanen voor de onderwijs professionals die online les willen geven.

Wij bieden de flexibiliteit die de leerling of het gezin nodig heeft, wij passen ons aan aan de vraag van de leerling. Wij tekenen graag buiten de lijntjes en doen niet mee met de gestandaardiseerde lesroutes.

Wel bieden we voor ieder individu veel kwalitatieve lestijd en een leerplan met een realistische uitdaging. Wij gaan voor succes.

 

'If a child can't learn the way we teach, maybe we schould teach the way they learn' - Ignacio Estrada