Waarom een ‘growth mindset’ essentieel is voor expatkinderen

Het leven van een expat zit vol aanpassingen en veranderingen. Kleine dingen die zo vanzelfsprekend leken in Nederland, blijken in het buitenland soms heel anders te werken. Gevoelens van onzekerheid, angst en ‘er niet bij horen’ kunnen hier een gevolg van zijn, waardoor jouw kind plots met tegenzin naar de ‘stomme buitenlandse school’ zou kunnen gaan.

Het gekke is dat andere kinderen juist floreren van al deze veranderingen en nieuwigheden. Hoe komt het dat het ene kind hier negatief op reageert en de andere zo positief?


Growth vs fixed mindset

Het antwoord op onze vraag ligt in de theorie van Carol Dweck over de zogenaamde ‘growth’ en ‘fixed’ mindset. Met een ‘growth’ mindset zijn kinderen (en volwassen) leergieriger, fanatieker en vooral veerkrachtiger dan kinderen die in de ‘fixed’ mindset zitten.


Het onderliggende geloof over de eigen leer vermogens en intelligentie.

Het principe is eigenlijk vrij simpel. Wanneer een kind gelooft dat het altijd mogelijk is om slimmer of beter in iets te worden, zal het sneller geneigd zijn extra moeite te doen om dingen te leren. Nieuwsgierigheid en enthousiasme voor nieuwe dingen ligt bij hem of haar dan ook hoger dan bij een kind dat (onbewust) gelooft dat intelligentie een vast-staand gegeven is. Dit tweede kind, met een fixed mindset, heeft sneller last van faalangst en zal nieuwe ervaringen en uitdagingen eerder vermijden dan opzoeken.

Welk kind denk jij dat eerder zal floreren van het expat leven?


Hoe één experiment een hele groep kinderen in leugenaars veranderde

Om uit te leggen hoe je een growth of fixed mindset kunt stimuleren, kijken we naar een bekend experiment van Dweck:

Na het oplossen van een relatief eenvoudig puzzel werd de helft van de kinderen verteld dat ze heel slim waren. (Een vast-staand gegeven.) De andere helft van de kinderen werd juist geprezen om hun inzet en dat ze zo hard hun best hadden gedaan. (Een eigenschap waar je zelf de hand in hebt.)

Vervolgens werden alle kinderen gevraagd een tweede, moeilijkere puzzel te maken. De eerste groep kinderen, de ‘slimme’ kinderen, begonnen met duidelijk meer tegenzin aan deze opdracht dan de tweede groep. Deze kinderen met een fixed mindset gaven ook eerder op en scoorden over het algemeen lager aan het einde van de puzzel. De kinderen die voor hun inzet waren geprezen (growth mindset) hielden langer vol, hadden meer plezier en haalden betere resultaten.

Als laatste experiment vroeg Dweck aan alle kinderen een brief te schrijven aan hun ouders over hun ervaring. Het resultaat hiervan schrok ze misschien nog wel het meest van: ‘We hadden die kinderen gewoonweg in leugenaars veranderd!’

De 'growth mindset kinderen' schreven namelijk vol enthousiasme over de test. De puzzel was leuk en uitdagend geweest en ja, de tweede stukken moeilijker! Maar, ze hadden hun best gedaan en waren best wel trots op hun resultaten.

De ‘slimme’ kinderen daarentegen hielden de brieven aanzienlijk korter. Daarbij werd de lagere score van de tweede puzzel ofwel niet genoemd of zelfs hoger neergepend dan dat ze daadwerkelijk gehaald hadden. Ze waren duidelijk niet trots op hun resultaten en hielden deze liever verborgen voor hun ouders.


Welke feedback geef jij aan je kind?

Zoals uit het experiment bleek kun je door de juiste feedback te geven je kind helpen om in een growth mindset te komen. In plaats van je kind te prijzen dat het ‘zo slim’ is, moedig je beter inzet en doorzettingsvermogen aan.

Dit betekent dus ook dat wanneer je kind een fout maakt of faalt, je dit juist als iets positiefs benadert. Immers, het falen betekent alleen maar dat ze het aangedurfd hadden iets te proberen dat (heel) moeilijk was. Een eigenschap dat een expatkind goed kan gebruiken in de nieuwe wereld van het buitenland.

Het klinkt allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, daarom dat we 5 tips op een rij hebben gezet in ons blog genaamd ‘5 tips om een growth mindset te stimuleren bij je (expat)kind ’ om dit bij je kind te stimuleren.

Meester Max - Nederlandse les op maat - Kitty geeft les aan de hand van populaire Nederlandse muziek
Meester Max Mail - Schrijf je nu gratis in
Wat maakt Meester Max uniek?