Online Nederlandse les voor TCK's

Als docent is het een feestje om les te geven aan TCK's (Third Culture Kids, kinderen van expats die opgroeien in verschillende landen). Ze hebben wat te leren en met de juiste benadering zijn ze erg leergierig en blijkt de les erg succesvol.

Nederlandse expats vind je overal. Van New York tot Londen en van Qatar tot Kenia. Vaak spreken expatkinderen een aardig woordje Nederlands en begrijpen ze wat er wordt gezegd. Er blijken hiaten te zitten in de kennis en vaardigheden van deze jongeren op onder andere het gebied van leesbegrip, woordenschat en schrijfvaardigheid.

Ouders willen graag dat het Nederlands van hun kinderen op peil blijft, of dat er wordt gewerkt aan verbetering van verschillende vaardigheden. Daar expatgezinnen geregeld een druk (sociaal) leven hebben, is het lastig om veel uren te steken in het ontwikkelen van het taalniveau met betrekking tot het Nederlands.

Huiswerk van de dagschool, de aangeboden sporten, de muzieklessen en de culturele activiteiten zorgen vaak al voor een bomvolle agenda. Expatgezinnen dienen op zoek te gaan naar online mogelijkheden en komen al snel terecht bij grote bedrijven die een ‘one-size-fits-allsysteem’ hebben.

Leerlingen hebben daar amper contact met de docenten. Ze worden geacht online in een ‘hippe leeromgeving’ aan opdrachten te werken en vaak wordt van ouders verwacht dat ze als coach, of soms als docent meedoen aan de lessen. De door het NOB (Nederlands onderwijs in het Buitenland) vastgestelde, 120 uren Nederlandse les per jaar blijkt tevens niet realistisch. Een prijzige oplossing die vaak ineffectief blijkt.

Iedere leerling is anders en ieder expatgezin is anders. Daarom vind ik het ook belangrijk dat iedere les anders is (individualisering). Er is behoefte aan flexibiliteit om effectief én efficiënt te werken.

Leerlingen hoeven niet te ploeteren om 120 lesuren per schooljaar te halen en er hoeft niet op zondagavond ge-e-maild te worden naar de gecomputeriseerde juf. Waar wél gefocust op moet worden zijn de gemaakte fouten van de afgelopen lessen en de persoonlijke leerdoelen.

Ik voorzie dat TCK's in de toekomst steeds meer online lessen zullen volgen. Er wordt gediagnosticeerd welke onderdelen ontwikkeling behoeven en ze kiezen zelf welke onderdelen ze willen volgen. De intrinsieke motivatie die hieruit volgt, zal zorgen voor maximale leeropbrengst bij deze jongeren in het buitenland.


Een bijzondere groep - Nederlandse les voor Third Culture Kids - Meester Max - online Nederlandse lesEen bijzondere groep - Nederlandse les voor Third Culture Kids - Meester Max - online Nederlandse les