Meester Max - Kwaliteit, Maatwerk en Flexibel

Meester Max staat voor de allerhoogste kwaliteit

Hoe het team van Meester Max de kwaliteit van de lessen waarborgt.

1. De allerbeste docenten

Meester Max is erg kritisch bij de selectie van (nieuwe) docenten. Wij werken alleen met bevoegde docenten. Denk hierbij aan de PABO, Lerarenopleiding Nederlands, Master of Arts (Education). Voor iedere nieuwe leerling onderzoeken we welke docent het beste past bij deze unieke situatie. We kijken hierbij onder andere naar de leerstijlen en de interesses van de leerling. Samen hebben de docenten meer dan 75 jaar onderwijservaring. Nieuwe docenten worden goed ingewerkt en er is extra begeleiding beschikbaar tijdens de eerste periode. Wanneer leerlingen worden overgedragen van de ene docent naar de andere docent, vindt er ook een gedegen overdracht plaats.

2. Planmatig en leerdoelgericht

De docenten werken planmatig en doelgericht aan de persoonlijke leerdoelen van de leerling. Startdoelen worden zo nodig tijdig bijgesteld en behaalde doelen worden gevierd met een rapport en 10-minutengesprekken. Docenten hebben via e-mail contact met de ouders, dankzij deze korte lijntjes kan er gemakkelijk bijgestuurd worden. Ook wordt er gekeken naar de beoogde uitstroom. Hoe kunnen leerlingen bijvoorbeeld moeiteloos instromen in het Nederlands basisonderwijs bij remigratie?

3. Teamwork

Docenten overleggen regelmatig met elkaar. Ze geven elkaar tips en delen materialen om nog beter aan te sluiten bij de leervraag van de individuele leerling. Tijdens leerlingbesprekingen wordt de voortgang van de leerlingen besproken en is er ruimte voor intervisie. In de zomer worden er tijdens de scholingsdagen gedurende verschillende workshops gewerkt aan onderwijsverbering en onderwijsvernieuwing.

4. Uitstekende examenresultaten

Leerlingen die naar een diploma toewerken doen het bij Meester Max uitstekend. Zowel studenten van het CNaVT als het staatsexamen slagen allemaal. Bij Meester Max hebben we een 100%-slagingsgarantie voor examenleerlingen. Voor meer informatie stuur je een e-mail naar contact@meestermax.nl.

5. Feedback van ouders

Jaarlijks wordt de leerlingen en ouders gevraagd om feedback te geven. De resultaten van deze enquête zijn lovend. Onze ouders geven onze docenten gemiddeld een 9,1 als rapportcijfer. Daarnaast zijn ouders erg tevreden over ons gebruikte lesmateriaal. Het merendeel van de ouders geeft de hoogst mogelijke score voor de aansluiting bij de persoonlijke leerdoelen.

 

6. Toetsing

In tegenstelling tot andere aanbieders wordt er bij Meester Max niet onnodig veel getoetst. We horen van ouders die bij ons terechtkomen dat leerlingen verplichte Cito-toetsen moeten maken bij andere online taalscholen en dat de resultaten altijd tegenvallen. Bij ons wordt er alleen getoetst als de ouder daar specifiek om vraagt. Wij gebruiken hiervoor methodetoetsen en methodeonafhankelijke toetsen.

 

7. Onderwijsproces

Meester Max heeft een breed aanbod en zorgt dat dit aansluit bij de kerndoelen (Primair Onderwijs) en de eindtermen (Voortgezet Onderwijs). Hiernaast werken we ook met de NOB-leerlijnen die speciaal zijn ontwikkeld voor leerlingen die opgroeien in het buitenland. Methodes vormen de basis van de lessen, maar onze docenten gaan hier flexibel mee om. Bij sommige leerlingen wordt er één specifieke methode aangeschaft en per post verstuurd, terwijl er bij andere leerlingen wordt gewerkt met een groot aantal verschillende methodes en bronnen.

 

8. Methodes en licenties

Iedere leerling is anders en iedere leerling werkt met andere leerdoelen, bronnen en lesplannen. Onze docenten hebben de beschikking over officiële lesmethodes van onder andere ThiemeMeulenhoff, Noordhoff en Zwijsen. Deze worden ook in Nederland op scholen gebruikt. Wij gebruiken o.a.:

 • Veilig leren lezen (groep 3 en 4)
 • Taal Actief groep 4 t/m 8
 • Zeg 't eens voor NT2-kinderen
 • Hotel Hallo voor NT2-kinderen
 • Plein 16 voor NT2-jongeren
 • Nieuw Nederlands voor leerlingen in het VO
 • Boom: Van Start, De Sprong, De Finale, Klim op, Wind mee, In zicht en Vooruit
 • Taalcompleet

Hiernaast gebruiken docenten ook allerlei software en hebben we licenties op allerlei programma's zoals:

 • sQula
 • Junior Einstein
 • Nieuwsbegrip
 • Sil op School
 • WordWall
 • Taalblobs
 • De Schoolschrijver

Omdat we gebruikmaken van deze herkenbare methodes en programma's kunnen leerlingen moeiteloos instromen in het Nederlands onderwijssysteem.

 

9. Een eerlijk tarief

Gedegen kwaliteit komt tegen een eerlijk tarief. Onze bevoegde en bevlogen docenten geven niet alleen de online lessen. Zij bereiden ze voor, er is oudercontact, we hebben regelmatig teamvergaderingen en leerlingenoverleg. We maken gebruik van allerlei software en methodes.

Maatwerk en flexibiliteit, dat is waar het bij ons om draait. We hebben gemerkt dat een wekelijkse les op een vast moment het beste werkt. Des te meer lessen je aanschaft, des te voordeliger je uurtarieven zijn. Consistentie is belangrijk wanneer je streeft voor de allerbeste resultaten.

 

Effectieve lestijd vinden wij erg belangrijk. De meeste lessen duren 60 minuten, maar voor jonge leerlingen wordt er soms gekozen voor 30 of 45 minuten. Voor oudere leerlingen wordt er soms gekozen voor 75 of 90 minuten. Sommige andere aanbieders werken met lessen van 20, 30 of 45 minuten. Tegelijkertijd vragen zij zeer hoge lesgelden. Bij sommige grotere aanbieders komen de online Nederlandse lessen op 100 of 120 euro per uur uit! Bij ons kun je voor de helft van deze bedragen aan de slag!

Wij werken met een alles-in-één-prijs. Dit betekent dat er geen bijkomende kosten zijn zoals:

 • inschrijfgeld
 • verwerkingskosten
 • examenkosten
 • verzendkosten
 • materiaalkosten