CNaVT - Certificaat Nederlands als Vreemde Taal - Past Papers - Online Nederlandse Les - Meester Max

CNaVT - Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Bij Meester Max helpen we je voor te bereiden op het CNaVT. De Taalunie en het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) hebben het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) ontwikkeld voor studenten die het Nederlands als Vreemde Taal leren. We onderzoeken je huidige niveau en helpen je je vaardigheden te verbeteren om zo goed mogelijk te scoren op dit Nederlands examen.

Het CNaVT biedt vijf examens voor mensen die Nederlands als Vreemde Taal leren. De examens toetsen talig functioneren op vier verschillende niveaus . Elk examen is bovendien geplaatst in een specifiek domein (maatschappelijk, educatief of professioneel) en heeft aparte doelstellingen .

De vijf examens omvatten vier taalvaardigheidsniveaus, van beginner (A2) tot bijna-moedertaalspreker (C1). Elk examen behoort tot een domein: het maatschappelijke domein, het professionele domein of het educatieve domein. De domeinen bepalen de contexten van de examentaken.


Maatschappelijk Informeel (INFO ) - A2

Voor wie wil functioneren in informele, alledaagse situaties.

Maatschappelijk Formeel (FORM) - B1

Voor wie zelfstandig wil functioneren in meer formele contexten

in de Nederlandse of Vlaamse samenleving.

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2

Voor wie wil functioneren op de werkvloer, in het bijzonder in

de zorgsector of in een administratief beroep.

Educatief Startbekwaam (STRT) - B2

Voor wie wil starten met een studie aan een Vlaamse of

Nederlandse hogeschool of universiteit.

Educatief Professioneel (EDUP) - C1

Voor wie wil functioneren in het onderwijs of in een

bedrijfsomgeving en daarvoor een gevorderde kennis

van het Nederlands nodig heeft.


Wil je graag oefenen met de voorbeeldexamens CNAVT ook wel Past Papers CNAVT genoemd? Klik dan hier om de benodigde documenten te downloaden.


Bron: http://cnavt.org

Opbouw van de CNaVT-examens

Alle examens bestaan uit drie onderdelen:

Deel A : luisteren en/of lezen en schrijven
Deel B : lezen en schrijven
Deel C : spreken en luisteren in een gesprek (bij het B2- en C1-examen geeft de kandidaat ook een presentatie)


De informatie op deze pagina is overgenomen van de website van het CNaVT

CNaVT - Certificaat Nederlands als Vreemde Taal - Online Nederlandse Les - Meester Max